Entrada destacada

Crida EuroMarxes 2015.

Català LOGO DEFINITIVO webPer una Europa de les persones, diguem prou! a l’Europa del capital

Cada vegada més persones, ciutadanes de l’anomenada Unió Europea, acaben el dia havent perdut el treball o veient qüestionats i minvats els drets a un habitatge i a una salut dignes, a una educació igualadora o unes pensions suficients. L’anomenada crisi financera ha estat l’excusa perfecta del capitalisme globalitzat per reduir al mínim els drets ciutadans i desposseir als pobles de la seva sobirania democràtica.

Sabem reconèixer a l’opressor, el tradicional poder tirànic dels molt rics, que s’ha transformat avui en totalitarisme financer sobre la base dels nostres propis estalvis gestionats des dels seus bancs; però també hem après a conèixer i desemmascarar als polítics, que es van elegir per servir al poble i no obstant això serveixen al poder dels diners i han pactat antidemocràticament les normatives europees amb el capital i no amb la ciutadania.

 • Quan els nostres representants han supeditat la democràcia a la cobdícia dels mercats, haurem de dir prou!

 • Quan la Troica ens està ofegant amb un deute sobirà il·legítim que a l’origen era dels bancs, prioritzant el seu pagament a qualsevol despesa social i arribant a sumir a pobles, com el grec, en l’esclavitud, haurem de dir prou!

 • Quan als països del sud d’Europa se’ns ha negat, mitjançant l’Europa monetària i el pacte de l’Euro, la possibilitat de realitzar polítiques autònomes per combatre l’insuportable nivell d’atur i sortir de la crisi, haurem de dir prou!

 • Quan una majoria de parlamentaris europeus han votat promoure un tractat de lliure comerç entre EUA i la UE, el TTIP (Acord Transatlàntic per al Comerç i la Inversió) que permetrà a les transnacionals operar al marge de les institucions democràtiques i fins i tot processar als governs davant tribunals especials sense control democràtic, si defensen l’interès general per sobre del lliure mercat, haurem de dir prou!

 • Quan a Europa existeixen territoris paradisos fiscals, que posseeixen normes en benefici de les persones riques, grans capitals i empreses, constituint plataformes per l’elusió, l’evasió i el frau fiscal així com per als negocis tèrbols, l’especulació financera o el rentat dels diners dels corruptes i de la criminalitat organitzada, haurem de dir prou!

 • Quan el nostre medi ambient, boscos, atmosfera, rius i mars continuen la seva deterioració sense que s’implementin mesures radicals i eficients per detenir-ho i sense que es respectin determinats acords i mesures que s’estipulen en els cims internacionals, caldrà dir prou!

 • Quan segueixen sense implementar-se polítiques eficaces que garanteixin la igualtat de gènere, eradiquin el masclisme i acabin amb la violència contra les dones, haurem de dir prou!

 • Quan s’aixequen murs físics i legals (com la Directiva de l’Emigració o de la vergonya) a persones que fugen de la guerra, la misèria i la malaltia; i quan es promouen polítiques que auguren una Europa racista, xenòfoba i insolidària, caldrà dir prou!

 • Quan aquesta Europa prioritza els interessos financers i de mercat sobre els drets humans i el benestar social, privatitzant serveis públics, transformant als ciutadans en clients i degradant els drets socials (habitatge, aigua, sanitat, educació, dependència), la qual cosa repercuteix especialment en els més vulnerables, caldrà dir prou!

La tan desitjada Europa, democràtica, igualitària, social, unida i en pau, que tants i tantes van somiar després de la Segona Guerra Mundial s’ha frustrat. El moment actual per a la ciutadania i els pobles d’Europa és desesperant.

És clar que estem en un moment d’emergència social i cívica en el qual la democràcia és massa valuosa per deixar-la en mans dels mercats. Els governs fa temps que van rendir les seves armes al capital i els mitjans de comunicació divulguen i aplaudeixen els seus cruels polítiques. Cridem a la ciutadania a la rebel·lió cívica contra la dictadura bancària. Ha arribat l’hora que la ciutadania assumeixi el seu paper històric de rebel·lió contra la tirania dels pocs, exigint una altra Unió Europea al servei de les persones i no del capital.

Per això diversos moviments socials i organitzacions polítiques i sindicals hem planificat una acció conjunta dels pobles d’Europa, les EUROMARXES 2015. Entre els dies 1 i 17 d’octubre de 2015 els pobles d’Europa es mobilitzen cap a Brussel·les per demanar un gir radical en les polítiques de la Unió Europea.

En l’Estat espanyol, al costat de la resta dels membres de la Unió Europea, ens estem organitzant per als actes d’aquests dies, us convidem a les persones i entitats a participar.

Per a més informació:

Catalunya: https://plataformamarxaabrusselles.wordpress.com

euromarxes.cat2015@gmail.com

 

Estat Espanyol: http://euromarchas2015.net

Per la unió de la ciutadania europea. Contra l’Europa del capital i per una Europa de les persones, democràtica, social, ambiental i solidària!

Participa a les EUROMARXES 2015

Gibraltar – Brussel·les 1 al 17 d’octubre

PROU! ¡BASTA! OXI, ENOUGH

Contruim una altra Europa


Por una Europa de las personas, digamos ¡basta! a la Europa del capital

Cada vez más personas, ciudadanas de la llamada Unión Europea, acaban el día habiendo perdido el trabajo o viendo cuestionados y mermados los derechos a una vivienda y a una salud dignas, a una educación igualadora o unas pensiones suficientes. La llamada crisis financiera ha sido la excusa perfecta del capitalismo globalizado para reducir al mínimo los derechos ciudadanos y desposeer a los pueblos de su soberanía democrática.

Sabemos reconocer al opresor, el tradicional poder tiránico de los muy ricos, que se ha transformado hoy en totalitarismo financiero sobre la base de nuestros propios ahorros gestionados desde sus bancos; pero también hemos aprendido a conocer y desenmascarar a los políticos que se eligieron para servir al pueblo y sin embargo sirven al poder del dinero y han pactado antidemocráticamente las normativas europeas con el capital y no con la ciudadanía.

 • Cuando nuestros representantes han supeditado la democracia a la codicia de los mercados, habremos de decir ¡basta!

 • Cuando la Troika nos está ahogando con una deuda soberana ilegítima que en su origen era de los bancos, priorizando su pago a cualquier gasto social y llegando a sumir a pueblos, como el griego, en la esclavitud, habremos de decir ¡basta!

 • Cuando a los países del sur de Europa se nos ha negado, mediante la Europa monetaria y el pacto del Euro, la posibilidad de realizar políticas autónomas para combatir el insoportable nivel de paro y salir de la crisis, habremos de decir ¡basta!

 • Cuando una mayoría de parlamentarios europeos han votado promover un tratado de libre comercio entre EEUU y la UE, el TTIP (Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión) que permitirá a las transnacionales operar al margen de las instituciones democráticas e incluso procesar a los gobiernos ante tribunales especiales sin control democrático por defender el interés general por encima del libre mercado, habremos de decir ¡basta!

 • Cuando en Europa existen territorios paraísos fiscales, que poseen normas en beneficio de las personas ricas, grandes capitales y empresas, constituyendo plataformas para la elusión, evasión y fraude fiscal, para los negocios turbios, la especulación financiera o el lavado del dinero de los corruptos y de la criminalidad organizada, habremos de decir ¡basta!

 • Cuando nuestro medio ambiente, bosques, atmósfera, ríos y mares continúan su deterioro sin que se implementen medidas radicales y eficientes para detenerlo y sin que se respeten determinados acuerdos y medidas que se estipulan en las cumbres internacionales, habrá que decir ¡basta!

 • Cuando siguen sin implementarse políticas eficaces que garanticen la igualdad de género, erradiquen el machismo y acaben con la violencia contra las mujeres, habremos de decir ¡basta!

 • Cuando se levantan muros físicos y legales (como la Directiva de la Emigración o de la vergüenza) a personas que huyen de la guerra, la miseria y la enfermedad; y cuando se promueven políticas que auguran una Europa racista, xenófoba e insolidaria, habrá que decir ¡basta!”

 • Cuando ésta Europa prioriza los intereses financieros y de mercado sobre los derechos humanos y el bienestar social, privatizando servicios públicos, transformando a los ciudadanos en clientes y degradando los derechos sociales (vivienda, agua, sanidad, educación, dependencia), lo que repercute especialmente en los más vulnerables, habrá que decir ¡basta!””

La tan deseada Europa, democrática, igualitaria, social, unida y en paz, que tantos y tantas soñaron tras la segunda Guerra Mundial se ha frustrado. El momento actual para la ciudadanía y los pueblos de Europa es desesperante.

Está claro que estamos en un momento de emergencia social y cívica en el que la democracia es demasiado valiosa para dejarla en manos de los mercados. Los gobiernos hace tiempo que rindieron sus armas al capital y los medios de comunicación divulgan y aplauden sus crueles políticas. Llamamos a la ciudadanía a la rebelión cívica contra la dictadura bancaria. Ha llegado la hora de que la ciudadanía asuma su papel histórico de rebelión contra la tiranía de los pocos, exigiendo otra Unión Europea al servicio de las personas y no del capital.

Por esto diversos movimientos sociales y organizaciones políticas y sindicales hemos planificado una acción conjunta de los pueblos de Europa, las EUROMARCHAS 2015. Entre los días 1 y 17 de octubre de 2015 los pueblos de Europa se movilizan hacia Bruselas para pedir un giro radical en las políticas de la Unión Europea.

En el Estado español, junto al resto de los miembros de la Unión Europea nos estamos organizando para los actos de estos días, os invitamos a las personas y entidades a participar.

Para más información: http://euromarchas2015.net/

euromarxes.cat2015@gmail.com

Por la unión de la ciudadanía europea, Contra la Europa del capital y por una Europa de las personas, democrática, social, ambiental y solidaria

Participa en las EUROMARCHAS 2015

Gibraltar – Bruselas del 01 al 17 de octubre

 ¡BASTA!, OXI, ENOUGH

Construyamos otra Europa

Es presenta el programa de les EuroMarxes al seu pas per Barcelona

????????????????

Portaveus de la Plataforma catalana Marxes a Brussel·les: Campanya Catalana EuroMarxes 2015 van presentar el programa i les  mobilitzacions que tindran lloc del 5 al 7 d’octubre a Barcelona.

A Catalunya “la Plataforma” organitzarà i serà la xarxa de totes les organitzacions i entitats adherides i convocarà i acollirà el pas de la columna sud-est de les EuroMarxes que dels dies 1 al 17 d’octubre de 2015  es dirigiran cap a Brussel·les per demanar un gir radical en les polítiques de la Unió Europea.

El 5 d’octubre a les 7 de la tarda a la plaça Universitat hi haurà la benvinguda de la columna que es dirigirà en manifestació fins a la plaça Sant Jaume. 

El 6 d’octubre al matí i fins al migdia se celebrarà la “Cercavila reivindicativa” que anirà des dels Jardinets de Gràcia fins al davant de la seu del Foment del Treball. Aquesta Cercavila tindrà diverses parades al seu pas pel Passeig de Gràcia i preten assenyalar els veritables responsables de la crisi. A les 3 del migdia es convoca a un dinar solidari a les Cotxeres de Sants i a la tarda fins al vespre tindrà lloc un acte públic amb la participació de les organitzacions que s’incorporen des de Catalunya. El dia 7 d’octubre a les 8 del matí la columna partirà cap a la Seu d’Urgell i Andorra per proseguir el seu camí cap a Brussel.les.

 

 

EuroMarchas2015. Caminando hacia otra Europa.

Lorena Cabrerizo

Lunes 21 de septiembre de 2015

http://vientosur.info/spip.php?article10501

El pasado martes 15 de septiembre se presentaron oficialmente/1 las EuroMarchas2015, una acción unitaria de alcance europeo cuyo origen/2 se sitúa en el mes de mayo, en el marco de un encuentro auspiciado por Alter Summit/3 para impulsar la solidaridad con Grecia ante la inminente firma del tercer memorándum. Ya entonces, y con mayor intensidad cuando se anunció el referéndum, organizaciones sociales de toda Europa mostraron su apoyo al pueblo griego y consiguieron articular algunas acciones simultáneas que, con más o menos eco, sonaron en medios y redes sociales4/.

Las EuroMarchas2015 están conformadas por un abanico amplio de organizaciones sociales, sindicales, y políticas de Francia, Bélgica, Alemania, España, Portugal, Italia, Irlanda, Austria, Noruega, Reino Unido y de la propia Grecia. Iniciarán su travesía el 1 de octubre y confluirán en Bruselas el 15, coincidiendo con la Cumbre de Presidentes de Gobierno de la UE, para unirse al bloqueo simbólico a la sede de la Comisión Europea convocado por los sindicatos belgas. Esta movilización culminará con una gran manifestación el día 17, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, e incluye diversas acciones y conferencias alternativas en torno a las grandes reivindicaciones unitarias, que no son sino las principales causas que están haciendo de esta Europa dirigida por la Troika un territorio incompatible con la democracia y los derechos humanos: Austeridad y Deuda, Pobreza y Precariedad, Acuerdos de libre comercio e inversión (TTIP, CETA y TISA), Racismo y Sexismo, Corrupción y Paraísos Fiscales.

Hay dos elementos que merecen ser mínimamente analizados de las EuroMarchas2015. Por un lado, el proceso llevado a cabo en el Estado español, desde el punto de vista de su construcción colectiva desde abajo. Por otro, la importancia de esta movilización en la actual coyuntura política y electoral, tanto aquí como en el conjunto de Europa.

Las EuroMarchas en el Estado español/5 están convocadas por un total de 34 organizaciones y movimientos sociales que, en el plazo de tres meses, han sido capaces de aunar esfuerzos y capacidades para definir y organizar una iniciativa de tal envergadura. En términos de su diversidad como característica común a toda movilización globalizada, encontramos organizaciones que establecen lazos entre apuestas de socialización alternativas al margen del poder establecido (15M), y otras, próximas a los entornos donde se postula la revisión radical de los contratos estatales e internacionales como estrategia preferente de reivindicación (ATTAC)/6.

Junto a esta diversidad de identidades y enfoques, el consenso alcanzado en relación a los grandes lemas bajo los cuales actuar con autonomía pero sin contradicción, es otro de los elementos que caracterizan la iniciativa. Si bien este consenso no ha estado exento de dificultades, debido a la amplitud de las reivindicaciones y a la naturaleza antes señalada de los convocantes, no puede negarse que “el marco de injusticia general, con responsables y dinámicas concretas a los que señalar”/7 se hace cada día más patente, exigiendo una respuesta de protesta unitaria que lo visibilice claramente, sin esperar a que el proceso alcance la fuerza suficiente para garantizar su éxito (actitud mostrada por ciertas organizaciones), y participando en la construcción de poder popular desde el inicio. Y en este proceso de construcción no pueden faltar acciones dirigidas a la ampliación de la democracia, mediante la generación de conocimiento, pensamiento crítico y cultura participativa por parte de la ciudadanía no organizada, para lo cual las EuroMarchas tienen previsto activar una auto- consulta ciudadana, similar a las que ya se realizaran sobre la privatización de los servicios públicos (educación, sanidad, agua), con resultados nada desdeñables en términos de alcance/8.

A diferencia de otras grandes movilizaciones europeas que se dieron durante el decenio de los 90 y principios de los años 2000 (como el movimiento anti-Maastricht o las EuroMarchas del 97), a las que la coyuntura política no acompañó y su incidencia no se vio reflejada en la constitución de un contrapoder que forzara una respuesta institucional de cambio, esta vez nos encontramos ante un contexto en donde parece que, finalmente, la izquierda europea ha reaccionado y se ha puesto a pensar en alternativas que puedan, llegado el momento, competir en las urnas con los principales partidos políticos artífices de la construcción de la actual Unión europea. Contribuciones como la de Antonio Ntavanellos, Olivier Besancenot y Miguel Urbán (“Austerexit”/9) o el manifiesto recientemente firmado por cinco representantes de la izquierda europea (Jean-Luc Mélenchon, Francia, Stefano Fassina, Italia, Zoe Konstantopoulou, Grecia, Oskar Lafontaine, Alemania y Yanis Varoufakis, Grecia) “Por un plan B en Europa”/10, pueden considerarse ya expresiones de esa intención. Además, y desde el punto de vista del inmediato escenario electoral, este año tienen lugar elecciones generales al menos en Italia, Portugal y España, incluyéndolas celebradas este domingo en Grecia (aunque se tratara de unos comicios que no han sido más que el instrumento político empleado para ratificar la firma del tercer rescate mediante las urnas y acallar así las voces que lo tildaron de capitulación). Si bien en las dos primeras no se esperan grandes cambios, en el Estado español se está imponiendo el necesario debate sobre la unidad popular, con Podemos y/o las posibles formaciones unitarias o de confluencia que pudieran finalmente conformarse.

Este elemento unitario o de confluencia que ha hecho de las EuroMarchas una movilización con enorme potencial es, por tanto, lo que caracteriza el contexto previo a las generales en nuestro país, incluyendo las pasadas elecciones municipales y autonómicas. Las candidaturas ciudadanas que han logrado gobernar en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza o Cádiz, ciudades de paso de las EuroMarchas2015, fueron posibles gracias al trabajo de equipos con gran trayectoria en movimientos sociales como la PAH, el 15M o las Mareas, “una lección que debe ser tenida en cuenta para lograr la confluencia: sólo en aquellas ciudades donde la confluencia ha estado liderada por una parte que no es de parte (de partido) se consigue un método de participación lo suficientemente inclusivo y democrático como para ser capaz de traducirse en victorias electorales/11.

Finalmente, la desastrosa gestión por parte de los Estados Miembros de la crisis que están viviendo actualmente las miles de personas refugiadas que huyen de conflictos como el de Siria o de países empobrecidos por la actuación de empresas multinacionales de origen europeo/12, nos demuestra una vez más que la sociedad de los y las de abajo va por delante de las instituciones a la hora de mostrar su solidaridad y su capacidad organizativa, haciendo de su potencial la principal herramienta para el cambio. Urge, por tanto, activar una red de organizaciones, colectivos y movimientos sociales europeos de izquierda contra las políticas neoliberales impuestas por la Comisión Europea, el Eurogrupo, el BCE y el FMI. Que Unidad Popular, el partido griego formado por miembros de Syriza que votaron en contra del último rescate y que aspira a representar la voz de una mayoría amplia del pueblo griego que dijo no en el referéndum de julio se haya quedado sin posibilidad parlamentaria/13, hace pensar que todavía queda mucho por hacer.

Necesitamos ser pueblos valientes, concienciados, solidarios y autoorganizados, con representantes que antepongan siempre las necesidades de las clases populares y de la sostenibilidad del planeta frente a los intereses de unos mercados que no permiten la igualdad porque actúan como instrumentos de planificación al servicio únicamente de las élites capitalistas. La ciudadanía europea tiene el reto de generar conciencia global, diluir fronteras y hacer confluir todas las luchas en un movimiento verdaderamente transformador que se enfrente a las presiones que, día tras día, se empeñan en doblegar la voluntad de los pueblos.

21/09/2015

Lorena Cabrerizo es miembro del Grupo de Trabajo Internacional de Anticapitalistas

Notas

1/ http://www.cuartopoder.es/lentesdec…

2/ http://www.acordem.org/2015/05/27/u…

3/ http://www.altersummit.eu/?lang=es

4/ http://www.lamarea.com/2015/06/24/la-semana-europea-de-solidaridad-con-grecia-debate-sobre-la-deuda-ilegitima/, https://www.diagonalperiodico.net/global/27155-semana-movilizacion-solidaridad-con-grecia.html, https://www.youtube.com/watch?v=4Q1…

5/ http://euromarchas2015.net/

6/ Calle Collado, Ángel (2007): Democracia Radical. La construcción de un ciclo de movilización global.

7/Idem

8/ http://www.plataformacontralaprivat…

9/http://blogs.publico.es/dominiopublico/14507/austerexit

10/ http://www.infolibre.es/noticias/lo_mejor_mediapart/2015/09/11/por_plan_europa_37622_1044.html

11/ http://www.eldiario.es/zonacritica/…

12/ http://www.tercerainformacion.es/sp…

13/http://blogs.publico.es/tiempo-roto

Convocatòria: Assemblea de la Plataforma Catalana EuroMarxes 2015

Pròxima assemblea de la Plataforma Catalana EuroMarxes 2015:

Dia: Dimecres, 9 de setembre

Hora: 18.30 h

Lloc: Casal Pou de la Figuera. C/Sant Pere Mes Baix 70. Barcelona

Us recordem que cal que us adheriu, de forma individual o col.lectiva. En aquest bloc trobareu els formularis d’adhesió.

Per més informació podeu contactar amb nosaltres plataformamarxabrusselles@gmail.com

Formulari Adhesions (individual)

 

En compliment del que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Plataforma Catalana Marxa  a Brussel.les 2015 informa que tant els correus com les dades que incorporen, són tractats de manera confidencial pel responsable del nostre fitxer amb la finalitat de gestionar i de fer-te arribar informació. Si no vols seguir rebent més correus a plataformamarxabrusselles@gmail.com