Crida EuroMarxes 2015.

Català LOGO DEFINITIVO webPer una Europa de les persones, diguem prou! a l’Europa del capital

Cada vegada més persones, ciutadanes de l’anomenada Unió Europea, acaben el dia havent perdut el treball o veient qüestionats i minvats els drets a un habitatge i a una salut dignes, a una educació igualadora o unes pensions suficients. L’anomenada crisi financera ha estat l’excusa perfecta del capitalisme globalitzat per reduir al mínim els drets ciutadans i desposseir als pobles de la seva sobirania democràtica.

Sabem reconèixer a l’opressor, el tradicional poder tirànic dels molt rics, que s’ha transformat avui en totalitarisme financer sobre la base dels nostres propis estalvis gestionats des dels seus bancs; però també hem après a conèixer i desemmascarar als polítics, que es van elegir per servir al poble i no obstant això serveixen al poder dels diners i han pactat antidemocràticament les normatives europees amb el capital i no amb la ciutadania.

 • Quan els nostres representants han supeditat la democràcia a la cobdícia dels mercats, haurem de dir prou!

 • Quan la Troica ens està ofegant amb un deute sobirà il·legítim que a l’origen era dels bancs, prioritzant el seu pagament a qualsevol despesa social i arribant a sumir a pobles, com el grec, en l’esclavitud, haurem de dir prou!

 • Quan als països del sud d’Europa se’ns ha negat, mitjançant l’Europa monetària i el pacte de l’Euro, la possibilitat de realitzar polítiques autònomes per combatre l’insuportable nivell d’atur i sortir de la crisi, haurem de dir prou!

 • Quan una majoria de parlamentaris europeus han votat promoure un tractat de lliure comerç entre EUA i la UE, el TTIP (Acord Transatlàntic per al Comerç i la Inversió) que permetrà a les transnacionals operar al marge de les institucions democràtiques i fins i tot processar als governs davant tribunals especials sense control democràtic, si defensen l’interès general per sobre del lliure mercat, haurem de dir prou!

 • Quan a Europa existeixen territoris paradisos fiscals, que posseeixen normes en benefici de les persones riques, grans capitals i empreses, constituint plataformes per l’elusió, l’evasió i el frau fiscal així com per als negocis tèrbols, l’especulació financera o el rentat dels diners dels corruptes i de la criminalitat organitzada, haurem de dir prou!

 • Quan el nostre medi ambient, boscos, atmosfera, rius i mars continuen la seva deterioració sense que s’implementin mesures radicals i eficients per detenir-ho i sense que es respectin determinats acords i mesures que s’estipulen en els cims internacionals, caldrà dir prou!

 • Quan segueixen sense implementar-se polítiques eficaces que garanteixin la igualtat de gènere, eradiquin el masclisme i acabin amb la violència contra les dones, haurem de dir prou!

 • Quan s’aixequen murs físics i legals (com la Directiva de l’Emigració o de la vergonya) a persones que fugen de la guerra, la misèria i la malaltia; i quan es promouen polítiques que auguren una Europa racista, xenòfoba i insolidària, caldrà dir prou!

 • Quan aquesta Europa prioritza els interessos financers i de mercat sobre els drets humans i el benestar social, privatitzant serveis públics, transformant als ciutadans en clients i degradant els drets socials (habitatge, aigua, sanitat, educació, dependència), la qual cosa repercuteix especialment en els més vulnerables, caldrà dir prou!

La tan desitjada Europa, democràtica, igualitària, social, unida i en pau, que tants i tantes van somiar després de la Segona Guerra Mundial s’ha frustrat. El moment actual per a la ciutadania i els pobles d’Europa és desesperant.

És clar que estem en un moment d’emergència social i cívica en el qual la democràcia és massa valuosa per deixar-la en mans dels mercats. Els governs fa temps que van rendir les seves armes al capital i els mitjans de comunicació divulguen i aplaudeixen els seus cruels polítiques. Cridem a la ciutadania a la rebel·lió cívica contra la dictadura bancària. Ha arribat l’hora que la ciutadania assumeixi el seu paper històric de rebel·lió contra la tirania dels pocs, exigint una altra Unió Europea al servei de les persones i no del capital.

Per això diversos moviments socials i organitzacions polítiques i sindicals hem planificat una acció conjunta dels pobles d’Europa, les EUROMARXES 2015. Entre els dies 1 i 17 d’octubre de 2015 els pobles d’Europa es mobilitzen cap a Brussel·les per demanar un gir radical en les polítiques de la Unió Europea.

En l’Estat espanyol, al costat de la resta dels membres de la Unió Europea, ens estem organitzant per als actes d’aquests dies, us convidem a les persones i entitats a participar.

Per a més informació:

Catalunya: https://plataformamarxaabrusselles.wordpress.com

euromarxes.cat2015@gmail.com

 

Estat Espanyol: http://euromarchas2015.net

Per la unió de la ciutadania europea. Contra l’Europa del capital i per una Europa de les persones, democràtica, social, ambiental i solidària!

Participa a les EUROMARXES 2015

Gibraltar – Brussel·les 1 al 17 d’octubre

PROU! ¡BASTA! OXI, ENOUGH

Contruim una altra Europa


Por una Europa de las personas, digamos ¡basta! a la Europa del capital

Cada vez más personas, ciudadanas de la llamada Unión Europea, acaban el día habiendo perdido el trabajo o viendo cuestionados y mermados los derechos a una vivienda y a una salud dignas, a una educación igualadora o unas pensiones suficientes. La llamada crisis financiera ha sido la excusa perfecta del capitalismo globalizado para reducir al mínimo los derechos ciudadanos y desposeer a los pueblos de su soberanía democrática.

Sabemos reconocer al opresor, el tradicional poder tiránico de los muy ricos, que se ha transformado hoy en totalitarismo financiero sobre la base de nuestros propios ahorros gestionados desde sus bancos; pero también hemos aprendido a conocer y desenmascarar a los políticos que se eligieron para servir al pueblo y sin embargo sirven al poder del dinero y han pactado antidemocráticamente las normativas europeas con el capital y no con la ciudadanía.

 • Cuando nuestros representantes han supeditado la democracia a la codicia de los mercados, habremos de decir ¡basta!

 • Cuando la Troika nos está ahogando con una deuda soberana ilegítima que en su origen era de los bancos, priorizando su pago a cualquier gasto social y llegando a sumir a pueblos, como el griego, en la esclavitud, habremos de decir ¡basta!

 • Cuando a los países del sur de Europa se nos ha negado, mediante la Europa monetaria y el pacto del Euro, la posibilidad de realizar políticas autónomas para combatir el insoportable nivel de paro y salir de la crisis, habremos de decir ¡basta!

 • Cuando una mayoría de parlamentarios europeos han votado promover un tratado de libre comercio entre EEUU y la UE, el TTIP (Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión) que permitirá a las transnacionales operar al margen de las instituciones democráticas e incluso procesar a los gobiernos ante tribunales especiales sin control democrático por defender el interés general por encima del libre mercado, habremos de decir ¡basta!

 • Cuando en Europa existen territorios paraísos fiscales, que poseen normas en beneficio de las personas ricas, grandes capitales y empresas, constituyendo plataformas para la elusión, evasión y fraude fiscal, para los negocios turbios, la especulación financiera o el lavado del dinero de los corruptos y de la criminalidad organizada, habremos de decir ¡basta!

 • Cuando nuestro medio ambiente, bosques, atmósfera, ríos y mares continúan su deterioro sin que se implementen medidas radicales y eficientes para detenerlo y sin que se respeten determinados acuerdos y medidas que se estipulan en las cumbres internacionales, habrá que decir ¡basta!

 • Cuando siguen sin implementarse políticas eficaces que garanticen la igualdad de género, erradiquen el machismo y acaben con la violencia contra las mujeres, habremos de decir ¡basta!

 • Cuando se levantan muros físicos y legales (como la Directiva de la Emigración o de la vergüenza) a personas que huyen de la guerra, la miseria y la enfermedad; y cuando se promueven políticas que auguran una Europa racista, xenófoba e insolidaria, habrá que decir ¡basta!”

 • Cuando ésta Europa prioriza los intereses financieros y de mercado sobre los derechos humanos y el bienestar social, privatizando servicios públicos, transformando a los ciudadanos en clientes y degradando los derechos sociales (vivienda, agua, sanidad, educación, dependencia), lo que repercute especialmente en los más vulnerables, habrá que decir ¡basta!””

La tan deseada Europa, democrática, igualitaria, social, unida y en paz, que tantos y tantas soñaron tras la segunda Guerra Mundial se ha frustrado. El momento actual para la ciudadanía y los pueblos de Europa es desesperante.

Está claro que estamos en un momento de emergencia social y cívica en el que la democracia es demasiado valiosa para dejarla en manos de los mercados. Los gobiernos hace tiempo que rindieron sus armas al capital y los medios de comunicación divulgan y aplauden sus crueles políticas. Llamamos a la ciudadanía a la rebelión cívica contra la dictadura bancaria. Ha llegado la hora de que la ciudadanía asuma su papel histórico de rebelión contra la tiranía de los pocos, exigiendo otra Unión Europea al servicio de las personas y no del capital.

Por esto diversos movimientos sociales y organizaciones políticas y sindicales hemos planificado una acción conjunta de los pueblos de Europa, las EUROMARCHAS 2015. Entre los días 1 y 17 de octubre de 2015 los pueblos de Europa se movilizan hacia Bruselas para pedir un giro radical en las políticas de la Unión Europea.

En el Estado español, junto al resto de los miembros de la Unión Europea nos estamos organizando para los actos de estos días, os invitamos a las personas y entidades a participar.

Para más información: http://euromarchas2015.net/

euromarxes.cat2015@gmail.com

Por la unión de la ciudadanía europea, Contra la Europa del capital y por una Europa de las personas, democrática, social, ambiental y solidaria

Participa en las EUROMARCHAS 2015

Gibraltar – Bruselas del 01 al 17 de octubre

 ¡BASTA!, OXI, ENOUGH

Construyamos otra Europa

Un pensament sobre “Crida EuroMarxes 2015.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s